• Mededelingen

Amsterdam, 3 juni 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

U heeft afgelopen donderdag een brief van het bestuur ontvangen. Vandaag ontvangt u een brief vanuit de school. Zoals u weet heeft het kabinet tijdens de persconferentie van vorige week bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Het is inmiddels zeker dat we op 8 juni volledig opengaan. Dit betekent de volgende maatregelen:

 1. Alle leerlingen van groep 1 – 8 gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school
 2. Groep 8 gaat op vrijdag niet naar school. Daar krijgt u apart bericht over;
 3. Groep 4 wordt in twee groepen opgesplitst, hierover krijgt u van juf Louise bericht;
 4. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
 5. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden;
 6. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is;
 7. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school;
 8. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen;
 9. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas;
 10. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO;
 11. De overblijf gaat als vanouds door met behulp van overblijfmedewerkers.
 12. Van de volwassenen is alleen het onderwijsteam aanwezig en de overblijfmedewerkers

We hanteren dezelfde manier van op school komen als daarvoor. Dus de regel buiten het hek wachten blijft van kracht. Dus:

 1. U komt niet op het schoolplein of in de school;
 2. Het is fijn als uw kind door één ouder wordt gebracht of gehaald. Teveel mensen geeft al snel het gevoel dat er teveel mensen aanwezig zijn en daarmee kunnen we de 1,5 meter afstand moeilijk aanhouden;
 3. Als het kan, is het verstandig dat uw kind alleen naar school komt;
 4. Kom lopend of met de fiets naar school;
 5. Alle kinderen en ouders gaan na school direct naar huis;
 6. Om de afstand zoveel als mogelijk te bewaren, gaan we werken met gespreide starttijden:
 • Groep 7 gaat om 8.20 uur naar binnen via de hoofdingang;
 • Groepen 4 en 6 gaan om 8.25 uur naar binnen via de hoofdingang en gaan alleen op dat moment via de eigen route naar boven. Daar treffen zij geen andere groepen;
 • Groep 3 gaat om 8.25 uur naar binnen via de kleuteringang;
 • Groepen 1/2 gaan om 8.30 uur naar binnen via de kleuteringang;
 • Groep 5 gaat via de hoofdingang om 8.30 uur naar binnen;
 • Groep 8 gaat direct daarna via de hoofdingang naar binnen.

Met het weer volledig opengaan van scholen, betekent dit ook dat het thuisonderwijs afgelopen is. Daarom:

 • Moeten alle devices (chroombooks, laptops, tablets) weer terug naar school;
 • Maken wij ook geen filmpjes meer of geven werk mee naar huis;
 • Verwachten we alle leerlingen weer op school.

Tot slot:

 • De gymlessen gaan ook weer door voor elke groep, dus iedereen neemt op woensdag en vrijdag de gymtassen met gymkleding mee naar school;
 • We spelen met de eigen groep buiten onder begeleiding van overblijfmoeders. We kunnen nog wel wat ouders gebruiken die toezicht houden! U kunt zich melden bij ondergetekende.

We zien u allen graag weer op 8 juni. Tot dan gaat het huidige programma met halve groepen door.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Sweerts

Interim-directeur Kindcentrum Catharina