Op Kindcentrum Catharina hebben we betekenisvolle, uitdagende lessen en een uitdagende omgeving, zodat er actieve leerlingen en leerkrachten in onze school zijn. Door het benutten van talenten leren wij met en van elkaar. Iedereen die op Kindcentrum Catharina werkt is verantwoordelijk en zelfsturend. Je mag zijn wie je bent. Dat is het startpunt van de ontwikkeling.

Goed en veilig schoolklimaat 

​Op Kindcentrum Catharina geven wij ruime aandacht aan de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen), waarbij wij hoge verwachtingen van onze leerlingen hebben. Wij staan borg voor een goed en veilig schoolklimaat. Om aan te kunnen sluiten bij het niveau van onze leerlingen, kijken wij voortdurend naar de resultaten van ons onderwijs en gebruiken deze gegevens om te evalueren en te verbeteren.

Wij benutten de kwaliteiten van de leerlingen optimaal. Het aanleren van de basisvaardigheden bevorderen wij door:

  • het scheppen van een goede, ordelijke en veilige sfeer;
  • het gebruik van eigentijdse leer- en hulpmiddelen;
  • aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen;
  • de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig bij te houden en extra hulp en begeleiding te bieden;
  • een goede samenwerking, zowel op school als met de ouders/verzorgers.