Aan de Gaaspstraat in Amsterdam Zuid is sinds 1921 een speeltuin. Die plek werd door de Duitse bezetters gevorderd als Markt voor Joden. Van 3 november 2023 tot 14 augustus 1943 stond daar het bord;

“Alleen toegankelijk voor Joodsche verkoopers, Joodsche koopers en Joodsche bezoekers”

Kindermonument en Kindcentrum Catharina

De kinderen van Kindcentrum Catharina spelen dagelijks in de speeltuin. kindermonumentDe leerlingen van de bovenbouw van onze school hebben het Kindermo​n​ument geadopteerd. Dat wil zeggen dat de kinderen van groep 8 een jaar lang het onderhoud voor hun rekening nemen. Verder neemt de school deel aan de jaarlijkse herdenking op 3 november, de dag waarop in 1941 de Markt voor Joden werd opgericht.

Aan het einde van het schooljaar dragen de leerlingen van groep 8 de adoptie van het monument over aan groep 7. 

Lees meer over het Kindermonument