Rooster en lestijden Kindcentrum Catharina

Kindcentrum Catharina heeft een continurooster. Alle leerlingen hebben op alle schooldagen les van 8.30 uur tot 14.15 uur. Dit rooster biedt mogelijkheden om te werken aan een IKC ontwikkeling. In ons schoolgebouw bevindt zich naast de school ook een peuterschool. 's Middags vinden er veel naschoolse activiteiten plaats in de Talententent XL. ​

Wat voor school zijn wij?

Een school waar we betekenisvol, uitdagend onderwijs geven in een uitdagende omgeving. Zowel voor als na schooltijd, zodat er actieve leerlingen, leerkrachten, partners en ouders in onze school zijn.

Kindcentrum Catharina

• Je mag zijn wie je bent. Dat is het startpunt van ontwikkeling. Capaciteiten en mogelijkheden worden benut;
• Leren van en met elkaar. Dit geldt voor de leerlingen en leerkrachten, maar ook voor ouders en andere partners.
• Bijdragen aan de kwaliteit van het leven van kinderen;
• De ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door het herkennen, aanboren en benutten van talenten. Focus op talentontwikkeling: ‘investeren in voorsprong’;
• Doorgaande lijn realiseren tussen voorschool, basisschool en buitenschools aanbod;
• De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen versterken;
• De leerresultaten van kinderen verbeteren: met de nadruk op rekenen, taal en lezen;
• De beschikbare ruimten optimaal benutten;
• Ruime openingstijden en sluitende dag arrangementen bieden;
• De betrokkenheid van ouders vergroten: educatief partnerschap;
• Iedereen op Kindcentrum Catharina is verantwoordelijk en zelfsturend.