Medewerkers

Teamfoto KCC 2019

Maak kennis met de medewerkers van Kindcentrum Catharina. Bij Kindcentrum Catharina werken we met expertteams. Dit betekent dat onze leerkrachten expert zijn op een bepaald deelgebied. Zij zorgen dan voor een goede implementatie op dat onderwerp en borging van de uitstekende uitvoering. We hebben een expertteam Rekenen, een expertteam Taal, Spelling en Lezen, een expertteam Sociale Veiligheid en een expertteam Meer- en Hoogbegaafdheid.

Sylvia Drijver

leerkracht groep 6 en Doelab

Leon Egberink

leerkracht groep 7/8, hoogbegaafdheid Denklab

Louise Beltz

leerkracht groep 4 en expert taal/lezen/spelling

Pauline Rijksbaron

leerkracht groep 3 en expert sociale veiligheid

Kim Soetens

leerkracht groep 1/2 A en VVE coördinator

Tania Matsari

pedagogisch medewerker en combinatiefunctionaris voorschool

Nancy Schepers

pedagogisch medewerker en combinatiefunctionaris voorschool

Aicha Bourik

pedagogisch medewerker voorschool