Medewerkers

team catharina 2022

Maak kennis met de medewerkers van Kindcentrum Catharina. Bij Kindcentrum Catharina werken we met expertteams. Dit betekent dat onze leerkrachten expert zijn op een bepaald deelgebied. Zij zorgen dan voor een goede implementatie op dat onderwerp en borging van de uitstekende uitvoering. We hebben een expertteam Rekenen, een expertteam Taal, Spelling en Lezen, een expertteam Sociale Veiligheid en een expertteam Meer- en Hoogbegaafdheid.