Het onderwijs op onze school omvat een aantal zogeheten leer- en vormingsgebieden. De hieronder genoemde onderdelen worden ook wel de basisvaardigheden genoemd, omdat een goede beheersing van deze onderdelen de basis vormt voor het verdere schoolsucces van uw kind.

De basisvaardigheden

Zoals hierboven staat beschreven, staan de basisvaardigheden centraal op onze school. We besteden daarom veel aandacht aan taal, lezen (inclusief spelling) en rekenen. Deze vakken bieden wij methodisch aan. Leerlingen krijgen instructie van de leerkracht en de verwerking vindt zelfstandig plaats. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT-mogelijkheden: zoals onze digitale schoolborden, softwarepakketten en computers in de klaslokalen.

Meer over ons aanbod in onze schoolgids

Denklab, Doelab en Talententent

Ons Kindcentrum is een gemeenschap waar iedereen (kinderen en leraren) op een natuurlijke wijze samenleven, leren en werken. De verschillende talenten, voorkeuren, datgene waar je affiniteit mee hebt of juist graag in wil excelleren, passen we toe in onze transitie naar zelfsturende teams (de expertteams) en komt tot uiting in ons Denklab, Doelab en Talententent.

  • In het Denklab staat het hogere orde denken centraal, cocreatie, filosofie, debatteren et cetera.
  • In ons Doelab staat koken centraal, maar ook tuinieren, reparaties uitvoeren et cetera.
  • In onze Talententent staan dans, drama, techniek, knutselen centraal.

Leerling-gezel-meester-principe

Onze transitie naar expertteams wordt elders beschreven. We leren vanuit het principe leerling-gezel-meester. Soms ben je ergens heel goed in en ben je de meester en leer je de anderen, soms ga je gelijk op en soms ben je de leerling om ergens beter in te worden.