Talententent
De Talententent biedt leerlingen van KC Catharina een breed naschools aanbod op het gebied van cultuur, gezondheid, sport, natuur , techniek en burgerschapsvorming.

De activiteiten vinden allemaal plaats op school, aansluitend aan de schooltijden. Zo kunnen kinderen hun eigen talententen ontdekken; iedereen kan meedoen!

Bezoek www.talententent.nl voor meer informatie. In de nieuwste uitgave van Nieuw in de Tent staat te lezen wat er van september tot en met december 2021 georganiseerd wordt in de Rivierenbuurt en Buitenveldert. 

Bekijk Nieuw in de Tent

WoestZuid Pauzebegeleiding
Afgelopen schooljaar is KC Catharina een samenwerking aangegaan met lokale partner WoestZuid. Binnen de samenwerking biedt WoestZuid op school 4 dagen per week activiteiten aan de leerlingen tijdens de pauze, en voorziet hen van een breed scala aan sport- en beweegactiviteiten. De verschillende activiteiten zijn niet alleen goed voor de motoriek en de gezondheid, maar ook om beter te kunnen leren. Bewegen is een ‘energizer’: wie fit en actief is kan zich beter concentreren. Bovendien zorgt een gezamenlijke ‘Woeste’ beleving voor structuur en overzicht op het schoolplein. Met de pauzebegeleiding van Woest Zuid ook de pauzes optimaal benut!

De pauzebegeleiding van WoestZuid:
- Wordt altijd uitgevoerd door sportieve begeleiders met ruime ervaring in het omgaan met kinderen;
- Bestaat uit een vast team met bekende gezichten voor de kinderen en de school;
- Zorgt voor een dagelijks aanbod van spellen of sportieve groepsactiviteiten tijdens de pauzetijd;
- Is altijd gericht op het stimuleren van positieve onderlinge omgang met elkaar en tussen de verschillende (leeftijds)groepen. Bij WoestZuid wordt ieder kind gezien;
- Heeft altijd een vast aanspreekpunt van Woest Zuid voor organisatorische afstemming; en
- Vindt plaats in nauwe samenwerking met de docenten, vrijwilligers of andere personen die vanuit de school betrokken zijn.

Naschoolse sporttoernooien
In samenwerking met WoestZuid organiseert KC Catharina een paar keer per jaar een naschools sporttoernooi zoals bijvoorbeeld een voetbal- en een basketbaltoernooi.
Deze toernooien worden uitsluitend georganiseerd voor leerlingen die onderwijs volgen op KC Catharina. Om deze toernooien in goede banen te leiden wordt er een beroep gedaan op onze samenwerking met WoestZuid door het leveren van de nodige begeleiders.