Wat willen we bereiken?

  • Kindcentrum Catharina is een aantrekkelijke buurtschool voor alle kinderen ongeacht culturele of maatschappelijke achtergrond;
  • Op Kindcentrum Catharina kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen school, opvang en naschoolse activiteiten;
  • Op Kindcentrum Catharina zijn ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen zorg en werk of studie combineren;
  • Kindcentrum Catharina is een voorziening met een hoge kwaliteit van onderwijs, opvang en overig aanbod, zowel volgens wettelijke normen als door gezamenlijke pedagogische visie tussen de samenwerkingspartners en de doorgaande lijnen in het dagprogramma
  • Kindcentrum Catharina behaalt optimale resultaten (hoge opbrengsten) op alle gebieden voor onze leerlingen;
  • Kindcentrum Catharina investeert in talent.