​​​​Klassenmanagement en stoplicht

In elke klas hangen de regels die gehanteerd worden bij ons klassenmanagement en een stoplicht. Elk kind heeft een dobbelsteen met een groen en een rood vlak en een vraagteken. Wij hanteren dit model van klassenmanagement om met ‘uitgestelde aandacht’ te werken. Hierdoor heeft de leerkracht tijd om aan de instructietafel te werken met een klein groepje kinderen die om welke reden dan ook wat extra aandacht nodig hebben. De overige kinderen werken intussen zelfstandig aan een opdracht. Op gezette tijden komt de leerkracht langs om vragen te beantwoorden en aanwijzingen te geven. Op deze wijze kan de leerkracht de lesstof op drie verschillende niveaus aanbieden. ​

Coöperatieve werkvormen

Om het samenwerken tussen leerlingen te bevorderen en van elkaars talent gebruik te kunnen maken werken wij met coöperatieve werkvormen. Dit is een samenwerkingsvorm waarbij kinderen wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, waardoor de betrokkenheid groot is.

Weektaken Daltononderwijs

Op Kindcentrum Catharina wordt gebruik gemaakt van weektaken uit het Daltononderwijs. Met deze weektaken leren we kinderen om zelfstandig keuzes te laten maken. Het biedt ons tevens de gelegenheid kinderen persoonlijk aandacht te geven. De activiteiten die in de weektaak zijn opgenomen zijn afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Op meerdere momenten van de dag kunnen kinderen zelfstandig op hun eigen niveau en in hun eigen tempo werken.

Resultaten Kindcentrum Catharina

Op Kindcentrum Catharina wordt handelingsgericht en opbrengstgericht gewerkt. Volgens de volgende stappen: waarnemen, analyseren, plannen, handelen, evalueren. Door het consequent doorlopen van deze cyclus verbeteren wij de resultaten op school-, groeps- en leerlingenniveau. Onze resultaten vindt u op internet, onder andere op de website van de onderwijsinspectie en op de website Scholen op de Kaart.