Kennismaken met Kindcentrum Catharina?

Kijk voor het maken van een afspraak voor een rondleiding op deze pagina. 

Aanmelden en inschrijven

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?
Als ons kindcentrum uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op ons kindcentrum in. In onze schoolgids leest u onder 'Aanmelding en inschrijving' welke stappen u moet ondernemen om uw kind bij ons in te schrijven. Hier leest u ook meer over de toewijzing, voorkeur en kunt u het aanmeldformulier, mocht u dat niet ontvangen hebben, downloaden. 

Naar onze schoolgids

Zorg dat u na de stedelijke plaatsing uw kind op tijd inschrijft. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of [email protected]. Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.