Hier vindt u een overzicht van belangrijke documenten.

Schoolgids Kindcentrum Catharina

Met de schoolgids informeren wij u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Niet alleen de belangrijke adressen en schooltijden, maar ook de doelstellingen en uitgangspunten van de school en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Daarnaast informeren wij u in de schoolgids over de kwaliteit van ons onderwijs en hoe wij de resultaten van de leerlingen vaststellen en met u bespreken. 

Schoolondersteuningsprofiel Kindcentrum Catharina

In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke ondersteuning wij kunnen bieden.