Het College van Bestuur van de ASKO heeft het besluit genomen om het schoolgedeelte van Kindcentrum Catharina, gelegen aan de Vechtstraat 88 te Amsterdam, per 1 augustus 2023 te sluiten. Na een grondige afweging zijn wij helaas tot de conclusie gekomen dat het in het belang van de kinderen en ouders niet verantwoord is om de school nog langer in stand te houden.

De Catharina heeft al jaren te kampen met een sterk dalend leerlingaantal waardoor de kwaliteit en de financiën van de school onder druk zijn komen te staan. Daarnaast heeft de school meer dan gemiddeld last van de gevolgen van het lerarentekort. Ondanks investeringen afgelopen jaren door ASKO en de inzet van het team blijft voldoende personele inzet en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te kwetsbaar.

Wij betreuren dit ten zeerste en beseffen ons terdege dat dit voor de kinderen, ouders en het team veel te weeg brengt. De komende weken zorgen we ervoor dat voor alle leerlingen van Kindcentrum Catharina de juiste plek op een andere, nabijgelegen school wordt gevonden. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met de ouders, het team en andere scholen in de buurt. Hiervoor zijn we om de tafel met de schoolbesturen van de nabijgelegen scholen en gaan we in gesprek met de ouders. Alle teamleden van de Catharina kunnen hun baan binnen ASKO behouden. We stellen alles in het werk om te zorgen dat zowel de kinderen als onze medewerkers op een plek terecht komen die aansluit bij hun voorkeur.

We hebben alle afwegingen en feiten zorgvuldig op een rij gezet om tot dit besluit te komen. Het belang van kinderen, ouders en het team van de school staat hierbij centraal.